Εκθέσεις

«Φύση και σώμα » / Ατομική έκθεση ζωγραφικής με ακρυλικά και αερογράφο και ξυλογλυπτική σε κέδρο / Νοέμβριος 2010, στην Gallery Sigvardson / Rodby Δaνία