........................................................ χρώμα ......................................................................................................... άσπρο-μαύρο .....................................